Sein sommer

image

Pga sein snøsmelting har det vore vanskelig å komme seg opp til setrahornet. Det er no rydda vei utenom snøskavvelen som ligg i øverste del av skaret, slik at det er enkelt å komme seg opp/ned.

 

Turveg rundt Folkestaddalen

Folkestad IL har i haust gjennomført store deler av prosjektet

‘turveg rundt Folkestaddalen’.

Nils Kåre Holte er ein av dei som har jobba hardt for realisering av dette. Finansiering av prosjektet har skjedd fra Sparebank 1, Hjelle maskin og Marine Harvest. Prosjektet er fortsatt ikkje fullfinansiert, og det gjenstår ein del som må fullførast neste år.

Her må vi som gode sambygdingar og brukarar av turveg være med å delta.

Det oppfordres derfor til at sambygdinger betaler inn pengegaver til Folkestad IL.

Betal til konto : 3991 35 64468

mottaker er Folkestad IL

merk betaling med ‘gave turveg’

wpid-dsc_0173.jpg

 

Dugnad i myrane Mandag 30/3 klokka 1600

Dugnad i Myrane komande måndag. Blir folk frå 16.00 og nokre timar utover. Ein møter om ein kan og når ein kan. Gi gjerne beskjed om ein kan kome til Even Lillenes. Arbeidsoppgåver er kutting av kratt/renningar, rydding garasje/klubbhus, nedbrenning av “jonsokbålet”, nøyaktig oppmåling av kunstgrasområdet, reperasjon trapp klubbhusets møtelokale, ++. Ta gjerne med beitesaks, motorsag, krattkuttar og smittande humør!
Vel møtt!

 

NB: Grunna legging av kunstgrasdekke er det IKKJE tillatt å kaste avfall/ting som skal brennast på den gamle bålplassen!