Sein sommer

image

Pga sein snøsmelting har det vore vanskelig å komme seg opp til setrahornet. Det er no rydda vei utenom snøskavvelen som ligg i øverste del av skaret, slik at det er enkelt å komme seg opp/ned.

 

Turveg rundt Folkestaddalen

Folkestad IL har i haust gjennomført store deler av prosjektet

‘turveg rundt Folkestaddalen’.

Nils Kåre Holte er ein av dei som har jobba hardt for realisering av dette. Finansiering av prosjektet har skjedd fra Sparebank 1, Hjelle maskin og Marine Harvest. Prosjektet er fortsatt ikkje fullfinansiert, og det gjenstår ein del som må fullførast neste år.

Her må vi som gode sambygdingar og brukarar av turveg være med å delta.

Det oppfordres derfor til at sambygdinger betaler inn pengegaver til Folkestad IL.

Betal til konto : 3991 35 64468

mottaker er Folkestad IL

merk betaling med ‘gave turveg’

wpid-dsc_0173.jpg