Folkemøte Voldsfjordkryssing

Det vart onsdag ettermiddag invitert inn til presentasjon av bruløysing for Voldsfjorden. Møtet var åpent for alle, og var godt besøkt. Geir Lasse Kjersem frå LMG Marin presenterte endringar sidan første utkast. No er utkastet endra frå ei bru med passasje under, til ei bruløysing med mulighet for å åpne opp brua for store båtar. Dette er ei svært mykje rimeligare løysing, og vil være svært gunstig på denne strekninga. Det er faktisk mulig å bygge brua frå Folkestad Ferjekai, og over til Andaneset uten nokon enorm økning i prisen. Prisen er i utgangspunktet gitt i meterpris, så om brua vert Folkestad- Andaneset, så øker pris pga av avstand, og ikke dybde/bunnforhold.

Etter Presentasjonen vart det halde Generalforsamling for selskapet.

Pontemar_2408_2016_05-4

Foto LMG

Pontomar_2408_2016_02

Foto LMG

Pontomar_2408_2016_03

Foto LMG

Pontomar_2408_2016_04

Foto LMG

Legg igjen en kommentar