Monthly Archive: mai 2017

Huset i dalsfjordvegen 4258 er selt før visning oppgir Kragset eigedomsmekling på sine sider. Visning er derfor avlyst. Ellers kan det jo nemnast at det fortsatt er ledige tomter i byggefeltet til svært gunstige prisar

Read More