Kulturbakkane

KulturBakkane er eit restaurert småbruk/husmannsplass på Ytre Folkestad ved Voldsfjorden. Opprinnelig ryddet i 1852, med naust, kvernhus, sommerfjøs, grindaløde med fjøs og utedo, gamlestove og nyestove, 12 mål innmark og 12 mål utmark.

Bilder fra KulturBakkane

Du finn meir info, og oversikt over arrangement her:

Kulturbakkane

 

Kart: